Bc. Jan Paleček

Diplomová práce

Faktory ovlivňující cenu letadel

Factors affecting the price of aircrafts
Anotace:
Práce se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují cenu letadel. Předmětem zájmu jsou vybrané typy letadel, na nichž práce ukáže, jak v průběhu času klesá jejich tržní cena a z jakého důvodu tomu tak je.
Abstract:
The work will focus on identifying factors that affect the price of aircraft. The subjects of interest are selected types of aircraft, on which work shows how their market price decreases over time and for what reason it is.
 

Klíčová slova

cena faktory letadla letectví
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Paleček, Jan. Faktory ovlivňující cenu letadel. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika