Dominika Čadeni

Bakalářská práce

Obvyklá cena nemovitostí - teorie a česká praxe

Regural price of real estate - theory and Czech practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. Cílem práce je diskutovat pojem obvyklá cena v českém prostředí a metody oceňování nemovitostí relevantní pro její stanovení. V první části práce jsou představeny základní pojmy a metody oceňování nemovitostí. V druhé části je provedeno tržní ocenění typového rodinného domu ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje, kterými jsou Brno …více
Abstract:
The Bachelor's Thesis is focused on the valuation of real properties. The aim of this work is to discuss the concept of the regular price in the Czech environment and the methods of real estate valuation relevant for its determination. The first part of the thesis introduces the basic concepts and methods of real estate valuation. The second part presents the performed market valuation of a typified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Herbočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj a cestovní ruch / Regionální rozvoj a cestovní ruch