Bc. Gabriela ŠMÍDOVÁ

Master's thesis

Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě

Mircea Eliade: His thought and phenomenological attitude to religiosity
Abstract:
Má diplomová práce Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě je rozdělena na dvě základní části. První část "Fenomenologie náboženství", která se zabývá charakteristikou fenomenologické metody a primární kategorií posvátna, je úvodem k části druhé, jež pojednává o Eliadově díle, metodologii, koncepcích a přístupech k náboženství. Analyzované je rovněž beletristické dílo a Eliadovo …more
Abstract:
The title of my thesis is Mircea Eliade: His thought and phenomenological attitude to religiosity and it is divided into two main parts. First part treats of religious studies (history, division and important scientists) and it is focused on its part phenomenology of religion.In the second section is analysed Mircea Eliade's thought, scholarship, works and also his personality and characters. My principal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMÍDOVÁ, Gabriela. Mircea Eliade: Myšlení a fenomenologický přístup k religiozitě. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies