Bc. Michal Dlabola

Diplomová práce

Formy projevu a důsledky současné finanční krize pro vývoj hypotečních trhů v ČR

Forms of expression and consequences of current financial crisis for development of mortgage markets in the Czech republic
Anotace:
Mít, kde bydlet, patří k základním lidským potřebám. Uspokojit tuto potřebu lze pronájmem nebo koupí nemovitosti. Nejčastějším způsobem financování koupě vlastního domu či bytu je hypoteční úvěr. Hypoteční úvěry spolu s cennými papíry zajištěnými hypotečními úvěry tvoří hypoteční trh. Tento segment finančního trhu mnozí považují za původce současné finanční krize. Mezi hlavní příčiny krize patří zejména …více
Abstract:
People take a good kind of housing as one of basic human needs. This need can be satisfied either by renting or buying property. The most common method of financing the purchase of own house or apartment is a mortgage. Mortgages and securities that are secured by mortgages represent the mortgage market. Many consider this segment of the financial market to be the former cause of the current financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby