Žaneta Brindová

Bakalářská práce

Oprava chyb v písemném projevu studentů angličtiny na úrovni A2-B1

The error correction of english learners’ writings at level A2-B1
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda studenti preferují klasickou techniku opravy chyb nebo techniku, při níž se využívají korekční symboly pro identifikaci chyb v písemném projevu. Tyto dvě techniky jsou velmi odlišné a v dnešní době dosti používané, proto jsem se rozhodla provést výzkumné šetření, aby se došlo k závěru, která z těchto technik je pro studenty více vyhovující a také, proč tomu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to observe whether students prefer the Traditional technique of correcting written texts or the technique where correction symbols identify errors in students’ writings. These two techniques are very different and these days both of them are used frequently. It is the reason why I decided to do a research investigation to reach a conclusion which of these techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Zusková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College