Bc. Ivana AMLACHER

Diplomová práce

Die aktuellen Polit-Talk-Shows "Hart aber fair" und "Otázky Václava Moravce" im pragmalinguistischen Vergleich Aktualní politické talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" v pragmalingvistickém srovnání

Current Political Talkshow "Hart aber fair" and "Otázky Václava Moravce" in Pragmalinguistic Comparison.
Abstract:
The thesis deals with manifestations of expressiveness and expressive speech acts in current political talk shows "Hart aber fair" and "Questions of Václav Moravec" from the point of view of pragmatic linguistics. The theoretical part of the thesis describes pragmatic linguistics and the areas it examines, as well as the theory of the speech act according to John R. Searl and its history. Description …více
Abstract:
Práce se zabývá projevy expresivity a expresivními mluvními akty v aktualních politických talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" z pohledu pragmatické lingvistiky. V teoretické části práce je popsána pragmatická lingvistika a oblasti, které zkoumá, dále teorie mluvního aktu podle Johna R. Searla a její historie. Popis a vymezení expresivního mluvního aktu a znaků expresivity. V praktické …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Michaela Voltrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMLACHER, Ivana. Die aktuellen Polit-Talk-Shows "Hart aber fair" und "Otázky Václava Moravce" im pragmalinguistischen Vergleich Aktualní politické talkshow "Hart aber fair" a "Otázky Václava Moravce" v pragmalingvistickém srovnání. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/