Bc. Anna Bromová

Diplomová práce

Komunikační strategie jako designový proces. Případová studie hnutí "Limity jsme my"

Communication strategy as a design process. The case study of "Limity jsme my"
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá komunikační strategií z pohledu designového procesu na příkladu fungování klimatického hnutí Limity jsme my. V první části jsou definovány základní pojmy a teorie související s designovým procesem a komunikací. Zároveň je zde představena činnost zkoumaného hnutí. V analytické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, který měl za cíl zjistit, zda hnutí Limity jsme …více
Abstract:
The master thesis focuses on the communications strategy from the view point of a design process, using the example of the climate movement Limity jsme my. The thesis begins by defining the key concepts and theories related to design process and communication. Alongside it presents the activities of the researched movement. In the analytical part there are outlined the research results that aimed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví