Theses 

Komunikační strategie jako designový proces. Případová studie hnutí "Limity jsme my" – Bc. Anna Bromová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Anna Bromová

Diplomová práce

Komunikační strategie jako designový proces. Případová studie hnutí "Limity jsme my"

Communication strategy as a design process. The case study of "Limity jsme my"

Anotace: Magisterská diplomová práce se zabývá komunikační strategií z pohledu designového procesu na příkladu fungování klimatického hnutí Limity jsme my. V první části jsou definovány základní pojmy a teorie související s designovým procesem a komunikací. Zároveň je zde představena činnost zkoumaného hnutí. V analytické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, který měl za cíl zjistit, zda hnutí Limity jsme my využívá při tvorbě komunikační strategie metody designového procesu. Vedlejším cílem bylo odhalit tematickou strukturu tiskových zpráv vydaných hnutím a zhodnotit, zda odpovídala komunikačním cílům. Použitými metodami byly obsahová analýza a strukturované rozhovory.

Abstract: The master thesis focuses on the communications strategy from the view point of a design process, using the example of the climate movement Limity jsme my. The thesis begins by defining the key concepts and theories related to design process and communication. Alongside it presents the activities of the researched movement. In the analytical part there are outlined the research results that aimed to discover, whether the movement Limity jsme my is using the design process when creating its communication strategies. The side aim of the thesis was to reveal the thematic structure of press releases issued by the movement and evaluate, whether the structure fulfilled the communication aims. The methods used in the thesis are a content analysis and structured interviews.

Klíčová slova: komunikační strategie, designový proces, designové myšlení, design informačních služeb, Limity jsme my, Libdesign communications strategy, design process, design thinking, information service design, Libdesign

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz