Bc. Marie Láníková

Diplomová práce

Jak osvobodit proletářku? Ženská emancipace, výdělečné zaměstnání a domácí práce v dělnickém, sociálnědemokratickém a komunistickém diskurzu českého ženského hnutí 1902-1931

How to liberate the female proletarian? The emancipation of women, waged work and housework in workers', social-democratic and communist discourses of Czech women's movement between 1902-1931
Anotace:
Spravedlnost, výdělečné zaměstnání a jeho skloubení s péči o děti a domácnost vždy patřily ke klíčovým tématům pro ženské dělnické hnutí, které bylo od svých počátků napojeno na sociálnědemokratickou později komunistickou stranou. Diskurz ženského dělnického hnutí byl proto ovlivněn politickou otázkou třídního boje a ženy byly mnohdy prezentovány nejen jako cíl, ale jako prostředek sociální transformace …více
Abstract:
Justice, paid work and its harmonization with housework have always been the main issues of women worker’s movement. From the beginning, women worker’s movement was related to Social Democratic and later to Communist Party. Therefore, the women worker’s movement discourse was under the influence of politics of class struggle and women were often presented not only as the aim but also as the means of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma