Bc. Marie Láníková

Master's thesis

Jak osvobodit proletářku? Ženská emancipace, výdělečné zaměstnání a domácí práce v dělnickém, sociálnědemokratickém a komunistickém diskurzu českého ženského hnutí 1902-1931

How to liberate the female proletarian? The emancipation of women, waged work and housework in workers', social-democratic and communist discourses of Czech women's movement between 1902-1931
Abstract:
Spravedlnost, výdělečné zaměstnání a jeho skloubení s péči o děti a domácnost vždy patřily ke klíčovým tématům pro ženské dělnické hnutí, které bylo od svých počátků napojeno na sociálnědemokratickou později komunistickou stranou. Diskurz ženského dělnického hnutí byl proto ovlivněn politickou otázkou třídního boje a ženy byly mnohdy prezentovány nejen jako cíl, ale jako prostředek sociální transformace …more
Abstract:
Justice, paid work and its harmonization with housework have always been the main issues of women worker’s movement. From the beginning, women worker’s movement was related to Social Democratic and later to Communist Party. Therefore, the women worker’s movement discourse was under the influence of politics of class struggle and women were often presented not only as the aim but also as the means of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.