Mgr. Martina Holubová

Bakalářská práce

Genderové stereotypy v mateřské škole

Gender stereotypes in kindergarten
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu možného výskytu genderových stereotypů v mateřské škole. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. V teoretické části se hovoří o mateřských školách a genderu obecně. Čtenáři jsou seznámeni se základními pojmy v oblasti genderu, která je v posledních letech poměrně často diskutovaným tématem. Větší část práce je věnována empirické části …více
Abstract:
This thesis deals with possible appearance of gender stereotypes in kindergarten. The work is devided into two parts, the theoretical and the empiric part. In the theoretical part kindergartens and gender are discussed in general. Readers are introduced to the main ideas in the area of gender - very often discussed topic in last few years. Major part of the thesis is dedicated to the empiric part, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta