Ing. Andrea Sýkorová

Bakalářská práce

Sponzorství nadačních fondů pro pomoc dětem v ČR

Endowment Funds Sponsoring Helps Children in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sponzorování nadačních fondů. V současné době se ve společnosti vyskytuje stále více těch, kteří se bez cizí pomoci neobejdou. Teoretická část je zaměřená na objasnění odborných pojmů a východisek sponzorování, nadačních fondů. Praktická část obsahuje analýzu poskytování pomoci Nadačního fondu Kapka naděje nemocným dětem v období pěti let. Závěr celé bakalářské …více
Abstract:
Bachelor thesis is dedicated to issue of sponsoring the endowment funds. Since more and more people in modern society are in need of help from others. The theoretical part is mainly oriented on explication of the professional concepts, and the solutions to of sponsoring, endowment funds. The practical part includes the efficiency analysis of provided assistance by Endowment Fund „Kapka Naděje“ to sick …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace