Bc. Adam Rapák

Bakalářská práce

Public relations vybrané neziskové organizace

Public Relations of selected non-profit organization
Anotace:
Public Relations jsou klíčovým nástrojem společenských, politických i hospodářských elit. Prostřednictvím PR ovlivňují ziskové i neziskové organizace veřejné mínění a tím i smýšlení, rozhodování a jednání veřejnosti. Veřejné mínění je zásadní proměnná veličina, které může rozhodovat o úspěchu či neúspěchu všech subjektů, na které působí. Média jsou jakýmsi zprostředkovatelem informací, který však sehrává …více
Abstract:
Public Relations are a key tool for social, political and economic elites. Through PR, for-profit and non-profit organizations influence public opinion and thus the thinking, decision-making and actions of the public. Public opinion is a fundamental variable that can determine the success or failure of all the entities on which it acts. The media are a kind of mediator of information, but it plays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní