Bc. Josef Zídek, DiS.

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu: Vybrané články Občanského zákoníku Ruské federace

Annotated Translation of Professional Text: Selected Articles of the Civil Code of the Russian Federation
Anotace:
Magisterská práce je věnována překladu vybraných článků Občanského zákoníku Ruské federace z ruského jazyka do českého. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením odborného stylu, překladem jako vědeckou disciplínou a ekvivalencí překladu. Praktickou část tvoří analýza nashromážděného jazykového materiálu z hlediska tematického, slovnědruhového a provenienčního …více
Abstract:
The Diploma Thesis is devoted to translation of selected articles of the Civil Code of the Russian Federation from Russian language to Czech. The thesis consists of theoretic and practical section. The theoretic section deals with definition of scientific style, with translation as a discipline of science and the equivalence of translation. The practical section is composed of analysis of gathered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta