Nela BAUEROVÁ

Bakalářská práce

Genderové stereotypy ve zdravotnictví

Gender Stereotypes Related to Work in Healthcare
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vztahů ve zdravotnictví, konkrétně mezi lékařem/lékařkou a zdravotní sestrou/bratrem z hlediska genderové perspektivy. Zjišťuje, zda se v interakcích a hodnotících procesech objevují genderové stereotypy, případně jak ovlivňují vztahy. Výzkum analyzuje nejen vztahy mezi vybranými zaměstnanci konkrétní nemocnice, ale také se soustřeďuje na výběr školy a povolání …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on examining relations in the work in healthcare, specifically between the doctor and the nurse in terms of gender perspective. The work discoveres, if there are gender stereotypes in relationships and evaluation processes and if they are, how affect the relationships. The research analyzes not only the relationships in particular hospital but also focuses on the choice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUEROVÁ, Nela. Genderové stereotypy ve zdravotnictví. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/