Veronika FOLTÝNOVÁ

Bakalářská práce

Psychomotorický a řečový vývoj dítěte

Psycho-motor and speech development of children
Anotace:
V bakalářské práci Psychomotorický a řečový vývoj dítěte jsem se zaměřila na vývoj pohybový, řečový a hlasový u dětí předškolních, školních a na konzervatoři a zkoumala jsem úroveň řečových a motorických dovedností. Mimo jiné jsem se dotkla problematiky vitamínu D, který souvisí se správným motorickým vývojem.
Abstract:
In the thesis called Psycho-motor and speech development of the child, I focused on the development of movement, speech and voice of children of pre-school, basic school and the conservatory and I studied the level of speech and motor skills. Among other issues I dealt with vitamin D, which is connected with the correct motor development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOLTÝNOVÁ, Veronika. Psychomotorický a řečový vývoj dítěte. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta