Lenka Pavlačková

Bakalářská práce

Analýza nákladov a návrh cenovej kalkulácie výrobkov spoločnosti Spoločnosť Kováč, s. r. o.

Cost Analysis and Proposal of Price Calculation of Products in The Company Spoločnosť Kováč, s.r.o.
Anotace:
Bakalárska práca s názvom "Analýza nákladov a návrh cenovej kalkulácie výrobkov spo-ločnosti Spoločnosť Kováč, s. r. o." je zameraná na analýzu nákladov a jej cenovej kalku-lácie, na základe ktorej má byť zhotovený návrh na zlepšenie a predovšetkým spresnenie tejto kalkulácie. Táto bakalárska práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti ide o spracovanie literárnych zdrojov …více
Abstract:
This bachelor thesis with the title " Cost Analysis and Proposal (Modification) of Price Calculation of Products in The Company Spoločnosť Kováč, s.r.o." is focused on cost ana-lysis and price calculation. Based on this cost analysis should be provided a design to up-grade the price calculation. The bachelor thesis includes two parts, a theoretical part and a practical part. The theoreti-cal part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlačková, Lenka. Analýza nákladov a návrh cenovej kalkulácie výrobkov spoločnosti Spoločnosť Kováč, s. r. o.. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika