Bc. Filip Doležal

Bakalářská práce

Je televizní reklama jako nástroj propagace služby či výrobku stále účinná?

Is television advertising as a service or product promotion still effective?
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá účinností televizní reklamy a jejím vlivem na podporu produktu/služby. Práce zobecňuje základní znalosti televizního vysílání v době reklamních přestávek. Dále zjišťuje efektivnost a současné trendy v tomto prostředí. Cílem práce je ověření účinnosti televizní reklamy a toho, zda se firmám stále vyplatí investovat do této oblasti. Dále je zkoumáno, jak se reklamy přizpůsobují …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the effectiveness of television advertising and its impact on product / service support. The work generalizes the basic knowledge of television broadcasting during advertising breaks. It also identifies efficiency and current trends in this environment. The aim of this work is to verify the effectiveness of television advertising and whether it is still paying off for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: Ing. Michaela Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní