Ing. Barbora Koutenská

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a zajištění práva na dobrou správu

The Public Defender of Rights and his activity
Anotace:
V bakalářské práci se zaměřuji na roli Veřejného ochránce práv v systému veřejné správy České republiky. Cílem mé práce je zhodnotit význam role Veřejného ochránce práv jako kontrolní mechanismus veřejné správy. V první části obecně charakterizuji instituci ochránce. Dále se zaměřuji na právo na dobrou správu, které má podstatný význam pro správné fungování veřejné správy. Na základě práva na dobrou …více
Abstract:
In my bachelor’s thesis I am focusing on role of the Ombudsman in public administration of Czech republic. The aim of my thesis is to valorize the importance of ombudsman’s role as the control mechanism of public administration. In the first part I am generally characterizing the public defender of rights institution. Further I am concentrating on the right for good administration which has a substantial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní