Bc. Renata Frimmelová

Diplomová práce

Přiměřenost exekuce a ochrana povinného v exekučním řízení

Suitability of Execution and Protection of Obliged Person in Executory Proceeding
Anotace:
Cílem této práce je poukázat na práva povinného, jeho postavení v exekučním řízení a vymezení prostředků zákonné ochrany a obrany. Stěžejní otázkou je pak přiměřenost exekucí. Základem je obecný popis, analýza zákonných prostředků obrany a ochrany povinného s důrazem na vymezení rozdílů a jejich účelu. První část práce se věnuje exekuci a výkonu rozhodnutí obecně, vymezuje zásady exekučního práva, …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is point out the rights of the debtor, his position in the execution proceeding and specify the means of legal protection and defense. The key issue is the adequacy of the execution . The basis is a general description, analysis of legal means of defense and protection, their purpose and differences between them. The first part look into the execution and enforcement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta