Juraj Gregorik

Bakalářská práce

Rizika hromadné dopravy a strategie přepravy ve středočeském regionu na trase Beroun – Praha – Beroun

The risks of public transort and transport strategy in The Central Bohemian region on the route Beroun – Beroun – Praha
Anotace:
Tato analýza má sloužit k strategickému rozhodování vhodné a optimální volby cestování tzv. strategie přepravy. Mezi nejdůležitějšími aspekty bylo posuzováno aspektů časových a peněžních. Byla vyhodnocena nejekonomičtější kombinace pro cestovaní z bodu A do bodu B ve středočeském regionu na trase Beroun – Praha – Beroun. Studie zároveň doporučuje aktivní používání internetu a mobilních aplikací k eliminaci …více
Abstract:
This analysis should serve for strategic decision making an appropriate and an optimal travel choices called: Transportation strategy. Among the most important aspects have been considered the aspects of time and money. The most economical combination for traveling from point A to point B in the Central Bohemian region on the Beroun - Prague - Beroun route was evaluated. The study also recommends active …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech