Bc. Jan Klusoň

Diplomová práce

Analýza dopravní situace v obci Lelekovice

The analysis of the traffic situation in Lelekovice
Anotace:
Diplomová práce na téma „Analýza dopravní situace v obci Lelekovice“ je za-měřena na problematiku dopravní bezpečnosti a návrhu řešení aktuální dopravní situace v obci Lelekovice. V teoretické části se práce zabývá obecnými pojmy využívanými v dopravním inženýrství, jejich vysvětlením a využitím. Praktická část práce je pak věnována rozboru aktuální dopravní situace na hlavním tahu v obci a názoru …více
Abstract:
The thesis “The analysis of the traffic situation in Lelekovice” deals with the topic of traffic safety and suggests solutions of the current traffic situation in the village of Lelekovice. The theoretical part focuses on general concepts used in traffic engineering, their description and utilization. The practical part comprises the traffic situation analysis on the main road and states the opinions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Polcar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání