Bc. Hana Valentová

Bakalářská práce

Obraz návštěvy George Bushe v ČR v českých médiích (obsahová analýza)

Representation of the 2007 visit of George Bush of Czech Republic in the Czech Media (content analysis)
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá mediálním obrazem návštěvy amerického prezidenta George Bushe v České republice, která se uskutečnila v červnu 2007. Cílem práce je popsat, jakým způsobem referovaly o návštěvě vybrané české celostátní deníky – Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES a Právo. Úvodní část práce představuje teoretické koncepty žurnalistiky a mediálních studií ve …více
Abstract:
This bachelor's thesis Representation of the 2007 visit of George Bush of Czech Republic in the Czech Media deals with the media image of the visit of the U.S. President George Bush to the Czech Republic in June 2007. The goal of this thesis is to describe the way the visit was reported in the selected Czech national daily newspapers — Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia (kombinované) / Mediální studia a žurnalistika