Bc. Veronika Vorlová

Bakalářská práce

Mediální reprezentace muslimů v Událostech a News at Six: komparativní obsahová analýza

Media representation of Muslims in Události and News at Six: a comparative content analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací muslimů ve zpravodajských relacích dvou televizí veřejné služby – České televize a British Broadcasting Corporation. Jejím cílem je popis, analýza a komparace jak editoriálních postupů těchto televizí, tak i v nich vzešlého mediálního obrazu muslimů mezi lety 2011 a 2014. Metodou komparativní obsahové analýzy byly zkoumány reportáže z relací Události …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with media representation of Muslims in public news broadcasting of two televisions – Czech televison and British Broadcasting Corporation. The aim of this thesis is description, analysis and following comparison of editorial strategies used in ČT and BBC between the years 2011 and 2014, as well as the final media representation of Muslims that they create. By using comparative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií