Bc. Lucie Kohoutová

Bachelor's thesis

Jiří Trnka - Ruka

Jiri Trnka - Ruka
Abstract:
Bakalářská diplomová práce „Jiří Trnka - Ruka“ si klade za cíl odborně zanalyzovat a zhodnotit Trnkovo filmové dílo Ruka z roku 1965. Zabývá se dílem především po stránce výtvarné a zařazuje ho do historického kontextu – dobové přijetí, kritika a ohlasy u nás i v zahraničí. Pozornost věnuje výtvarnému vývoji předchozích Trnkových filmů, sleduje utváření Trnkova výrazu a ukazuje vztah mezi samotnými …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis called „Jiri Trnka – Ruka“ is to analyse and rate Trnka‘s film work Ruka from 1965. The thesis studies the subject mostly from fine art side and puts it into historical context – time adoption, criticism and responses here and abroad. The attention is paid to creative development of previous Trnka‘s films, to show the formation of Trnka expression in art and to enlighten …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta