Radim Brhel

Bakalářská práce

Snížení tepelné ztráty rodinného domu

Thermal Losses Reduction of Family House
Anotace:
Tématem bakalářské práce je návrh snížení tepelných ztrát rodinného domu. V úvodu je spočtena tepelná ztráta stávajícího rodinného domu. Pozornost je věnována také různým typům tepelných izolací a tepelných vlastností oken. V práci jsou popsány možnosti umístění tepelné izolace, jejich výhody či nevýhody. V další části je vypočtena tepelná ztráta rodinného domu po použití tepelných izolantů. Práce …více
Abstract:
The main topic of bachelor thesis is suggestion of thermal losses reduction of family house. There is calculated the thermal loss of family house in the exordium. We also give attention to different types of thermal isolations and thermal properties of windows. In the thesis are described possibilities of situate the thermal isolation, their advantages and disadvantages. In the next part of thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Radim Janalík
  • Oponent: Michael Lichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí