Lenka Benáčková

Master's thesis

Reálná hodnota v účetnictví

Fair value in accounting
Abstract:
Práce pojednává o reálné hodnotě v účetnictví v kontextu ostatních metod ocenění. V práci je stručně shrnuto použití reálné hodnoty v účetním systému České republiky, v rámci mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS. Závěr práce je věnován vypovídací schopnosti výkazů při aplikaci reálné hodnoty, tichým rezervám a nerealizovaným ziskům. Krátce je zmíněna i problamtika tzv. push-down efektu …more
Abstract:
The thesis is focused on using fair value in accounting in the context of other metods of measurement. There is summarized the application of fair value in Czech Republic and in IAS/IFRS. At the end of this thesis is discussed about presentation of the statements, if the fair value is applicated, next about latent pensions and about gains and losses and push-down effect.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Pelák
  • Reader: David Procházka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26243