Mgr. Roman RAKOWSKI

Bakalářská práce

Frankfurtská škola a náboženství

Frankfurt school and religion
Anotace:
Tato práce (Marxismus a židovský mesianismus v ?Dějinně filosofických tezích? Waltera Benjamina) si bere za cíl představit vybrané motivy Benjaminových Dějinně filosofických tezí (známých také pod názvem O pojmu dějin), a to za pomoci jedné z nejznámějších interpretací, knihy Michaela Löwyho Požární poplach. Vybrané momenty se vztahují zejména ke kritice dějinného pokroku a západní moderní společnosti …více
Abstract:
The aim of this work (Marxism and Jewish Messianism in Walter Benjamin?s ?Historical Philosophical Theses?) is to present selected motives from Benjamin?s Historical Philosophical Theses (also known as On the Concept of History) with the help of one of its most renowned interpretation, Michael Löwy?s book Fire Alarm. The selected moments are especially related to the critique of historical progress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009
Zveřejnit od: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAKOWSKI, Roman. Frankfurtská škola a náboženství. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta