Bc. Radmila Koutková

Diplomová práce

Flexibilní pracovní režimy jako nástroj harmonizace pracovního a rodinného života poradců občanských poraden v České republice

Flexible working arrangements as a tool for harmonization of work and family life of the advisors of Citizen's Advice Bureau in the Czech Republic
Anotace:
Záměrem této diplomové práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Do jaké míry se odborným poradcům občanských poraden v České republice daří harmonizovat rodinu a práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání? Teoretická část v úvodu vysvětluje vazbu mezi rodinou a prací v průběhu času, protože právě vývoj vztahu mezi rodinou a prací měl velký vliv na současné fungování rodiny. V dalších …více
Abstract:
The aim of this thesis was to answer the main question: To what extent advisors of Citizen's Advice Bureau in the Czech Republic manage to harmonize family and work through flexible forms of employment? The theoretical part begins by explaining the link between family and work over time, because the development of the relationship between family and work had a great impact on the contemporary family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií