Adam Škamrala

Bachelor's thesis

Digitální model krajiny Zlína a blízkého okolí\nl{}

A Digital Landscape Model of Zlín and the Surrounding Area\nl{}
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření digitálního modelu krajiny Zlína a blízkého okolí z období 19. století. Bakalářská práce se skládá z několika částí. Teoretická část obsahuje popis možností pro získávání nadmořských výšek vzhledem k zeměpisným polohám. Dále obsahuje charakteristiku programu MicroDEM, zejména nástrojů týkajících se zpracování vstupních dat a získání výškové mapy. Taktéž jsou …more
Abstract:
This thesis deals with the creation of a digital model, representing the landscape of the city Zlín and its surroundings in the 19th century. The bachelor theses consists of several parts. Theoretical part contains description of possibilities to obtain the altitudes in required areas. Next, the theses contains the characteristics of the MicroDEM software, mainly the tools for data processing and creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2013
Accessible from:: 14. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Škamrala, Adam. Digitální model krajiny Zlína a blízkého okolí\nl{}. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic