Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

Disertační práce

Přechod do dospělosti v podmínkách dlouhodobé nezaměstnanosti: Životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů středních škol perspektivou teorie životního běhu.

The transition from youth to adulthood under conditions of unemployment from the life course perspective
Anotace:
Teorie životního běhu typicky dělí život člověka na tři hlavní fáze – mládí, dospělost a stáří, nebo-li na přípravu na zaměstnání, ekonomickou aktivitu a zasloužený odpočinek po aktivním životě. Tyto fáze jsou pak spojeny dvěma významnými životními přechody, a sice přechodem do dospělosti a přechodem do starobního důchodu. V naší práci se podrobně věnujeme prvnímu z těchto přechodů. Přechod do dospělosti …více
Abstract:
The aim of this study is to explore the dominant form of the transition to adulthood among Czech long-term unemployed secondary education leavers. We also examine regularities in the strategies they adopt to cope with the transition from youth to adulthood in their everyday lives. The analytical framework retained for our research is the life course theory. This framework was chosen mainly because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií