Theses 

Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie – Bc. Michaela Šamlotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Šamlotová

Diplomová práce

Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie

Fulfillment of the European Union strategic framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy

Anotace: Diplomová práce „Naplňování rámcových strategických dokumentů Evropské unie – případ strategie Evropa 2020 a Lisabonské strategie“ zkoumá nastavení cílů a implementační mechanismus Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020. Práce si klade za cíl zjistit, k jakému posunu došlo v oblasti řízení, koordinace a formulace cílů strategie Evropa 2020 oproti předchozímu strategickému dokumentu - Lisabonské strategii. Práce se snaží identifikovat všechny fenomény, které skutečně zlepšují naplňování nového strategického dokumentu a případně poukázat na možná omezení či přetrvávající nedostatky. Zvláštní pozornost je v práci věnována implementačnímu mechanismu, a to především nástroji vynutitelnosti plnění cílů, neboť právě tento aspekt bývá označován za hlavní nedostatek Lisabonské strategie.

Abstract: The submitted diploma thesis “Fulfillment of the European Union strategic Framework documents – the case of Europe 2020 Strategy and Lisbon Strategy analyses target setting and implementation mechanism of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy. The goal of this thesis is to figure out what progress has been made in the field of governance mechanism, coordination and target setting of Europe 2020 Strategy in comparison with its predecessor. The thesis tries to identify all the elements that make the implementation of the new strategic document better and, as the case may be, to highlight the remaining shortages. The thesis focuses on the implementation mechanism, especially on the enforceability of the realization of the strategy targets because this aspect is considered to be the main shortage of the Lisbon Strategy.

Klíčová slova: Evropská unie, Strategie Evropa 2020, Lisabonská strategie, strategický dokument, strategické vládnutí, cíle, indikátory, implementace, naplňování, mechanismus řízení, European Union, Europe 2020 Strategy, Lisbon strategy, strategic document, strategic governance, targets, indicators, implementation, fulfillment, governance mechanism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz