Bc. Zuzana Benešová

Bakalářská práce

Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence

Coagulase-negative staphylococci as a reservoir of genetic elements carrying antibiotic resistance and virulence genes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá koaguláza-negativními stafylokoky. Soustřeďuje se na jejich funkci v roli příležitostných patogenů a na význam jako rezervoáru genů virulence a rezistence k antibiotikům. Popisuje jednotlivé faktory virulence a rezistence. Věnuje se mobilním genetickým elementům nesoucím geny, které kódují tyto faktory. Rozebrány jsou také způsoby horizontálního přenosu genů a mechanismy …více
Abstract:
This thesis deals with coagulase-negative staphylococci. It is focused on their function in the role of opportunistic pathogens and on their importance as reservoirs of virulence and antibiotic resistance genes. Virulence and resistance factors are described. The thesis provides information about mobile genetic elements carrying genes within which these factors are encoded. Means of horizontal gene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta