Theses 

Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence – Bc. Zuzana Benešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Benešová

Bakalářská práce

Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence

Coagulase-negative staphylococci as a reservoir of genetic elements carrying antibiotic resistance and virulence genes

Anotace: Bakalářská práce se zabývá koaguláza-negativními stafylokoky. Soustřeďuje se na jejich funkci v roli příležitostných patogenů a na význam jako rezervoáru genů virulence a rezistence k antibiotikům. Popisuje jednotlivé faktory virulence a rezistence. Věnuje se mobilním genetickým elementům nesoucím geny, které kódují tyto faktory. Rozebrány jsou také způsoby horizontálního přenosu genů a mechanismy, které získávání cizí DNA brání.

Abstract: This thesis deals with coagulase-negative staphylococci. It is focused on their function in the role of opportunistic pathogens and on their importance as reservoirs of virulence and antibiotic resistance genes. Virulence and resistance factors are described. The thesis provides information about mobile genetic elements carrying genes within which these factors are encoded. Means of horizontal gene transfer are characterised, as well as mechanisms that block acquisition of foreign DNA.

Klíčová slova: koaguláza-negativní stafylokoky, faktory virulence, antibiotiková rezistence, mobilní genetické elementy, horizontální přenos genů, rezervoár genů, coagulase-negative staphylococci, virulence factors, antibiotic resistance, mobile genetic elements, horizontal gene transfer, gene reservoir

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Gelbíčová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz