Mgr. Jana Barančicová

Bakalářská práce

English as a Lingua Franca Used at International Meetings

English as a Lingua Franca Used at International Meetings
Anotace:
Tématem práce je angličtina jako lingua franca používaná na mezinárodních zasedáních. Práce definuje pojem angličtina jako lingua franca a popisuje proces, díky kterému se angličtina stala globálně používaným jazykem. Práce také definuje angličtinu používanou jako lingua franca z lingvistického hlediska. Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníku rozeslaného delegátům pracovní skupiny NATO …více
Abstract:
The thesis deals with the use of English as a lingua franca at international meetings. It defines the term English as a lingua franca and describes the process how English has become globally used. It also defines linguistic features of English used as a lingua franca. The aim of the practical research done through a survey among delegates of a NATO working group is to find out how native and non-native …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Zerzová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta