Jiří Staněk

Bakalářská práce

Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory

Biogas - an alternative gaseous fuel for spark ignition engines.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje aplikacím ve využívání alternativních plynných paliv ve spalovacích motorech, přičemž hlavní pozornost je soustředěna na bioplyn, a to z hlediska jeho výroby, fyzikálních a chemických vlastností a jeho použitím v pístových spalovacích motorech kogeneračních jednotek a dopravních prostředků. V bakalářské práci jsou popsány úpravy zážehových a vznětových pístových spalovacích …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with applications in the use of alternative gaseous fuels in internal combustion engines, the main attention is focused on biogas and in terms of production, physical and chemical properties and its use in reciprocating internal combustion engine cogeneration units and vehicles. The work describes modifications of gasoline and diesel reciprocating internal combustion engines burning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Folvarčný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staněk, Jiří. Bioplyn - alternativní plynné palivo pro zážehové motory. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera