Veronika Škárková

Bakalářská práce

Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí oxidu uhličitého v dopravě

Biogas Produced from Waste and the Possibility of its Use in Reducing the Production of Carbon Dioxide Emissions in Transport
Anotace:
AbstraktBakalářská práce na téma Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí CO2 v dopravě se nejprve zabývá porovnáním konvenčních a alternativních paliv se zaměřením na bioplyn. Dále podrobněji rozebírá výrobu bioplynu z odpadů, jeho vlastnosti a využití jako zdroje energie v transportním sektoru. Praktická část práce zahrnuje rozbory a výpočty ekologických a ekonomických …více
Abstract:
AbstractThe bachelor thesis on Biogas produced from waste and possibilities of its use in reducing the production of CO2 emissions in transport first deals with the comparison of conventional and alternative fuels with a focus on biogas. It also analyses in detail the production of biogas from waste, its properties and use as an energy source in the transport sector. The practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Polcar, Ph.D.
  • Oponent: David Lacina, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Technologie odpadů / Odpadové hospodářství