Janka Vybíralová

Bakalářská práce

Analýza výjezdové činnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-město v období let 2017-2021 z hlediska virového onemocnění SARS-CoV-2

Analysis of the field activities of the Fire and Rescue Brigade of the South Moravian Region, Brno-City Territorial Department in the period 2017-2021 in terms of the SARS-CoV-2 viral disease
Anotace:
Cílem práce je analýza, skladba a srovnání výjezdové činnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-město v období let 2017-2021 z hlediska virového onemocnění SARS CoV-2. Teoretická část obsahuje právní legislativu, popis Hasičského záchranného sboru, základní pojmy spojené s problematikou, popis jednotek požární ochrany, typy mimořádných událostí, vybrané druhy zásahů …více
Abstract:
Aim of the work is analysis, composition and comparision of the field activities of the Fire and Rescue Service of the South Moravian Region, Terrirotial Department of Brno-City in the period 2017-2021 in term of viral disease SARS CoV-2. Theoretical part contains legal legislation, description of the Fire and Rescue Service, basic concepts associated with the issue, description of fire protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lukáš Job
  • Oponent: Mgr. Michal Mikšovský, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.