Magdaléna Fialová

Master's thesis

Dynamika multirodinných firem- Exploratorní případová studie

Dynamics of Multifamily family business - Exploratory case study
Abstract:
Obsah práce propojuje teorii rodinných firem a jejích specifik se specifiky firem, v nichž není zainteresována pouze jedna rodina, ale dvě a více rodin, které nejsou vzájemně pokrevně spřízněny. Tato forma je nazývána jako tzv. Multifamily family business. Téma multirodinných firem je dosud nedostatečně prozkoumané, což vyvolává řadu nejasností. Jde například o otázku, zda je možné za multirodinnou …more
Abstract:
This Master’s Thesis is concentrated on the theory of family firms in comparisons with multifamily family businesses where is not only one but where are two or more families included. The theory of multifamily family firms is not yet analyzed enough and it remains unclear. For example we can ask if we can consider as a multifamily family business a type of firm, which was founded by several unrelated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Aleš Kubíček
  • Reader: Martin Jurek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78836