Bc. Pavlína Walterová

Diplomová práce

Lidové tance na Valašsku a jejich využití ve výuce na základní umělecké škole

Folk Dances in Moravian Wallachia and their Use in Lessons at the Primary Art Schools
Anotace:
Magisterská diplomová práce Lidové tance na Valašsku a jejich využití ve výuce na základní umělecké škole se zabývá valašskými lidovými tanci, které následně využívá při vytváření lekcí pro taneční obor na základní umělecké škole. Práce klade důraz na nezbytnost uchovávání a rozvíjení kulturního bohatství, což by právě na Valašsku nemělo být opomíjeno. Jsou zde využívány vybrané tance a taneční hry …více
Abstract:
Diploma thesis Folk dance in Wallachia and its use in teaching in elementary art schools is focused on folk dances that are typical for the area of Wallachia, which lies in the east of the Czech Republic. In the course of the thesis, these dances are used as a source for creating lessons for the study of dance in elementary art schools. The work stresses the importance of preserving and developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy