Theses 

Pacient a lékař. Sociálně psychologické a právní problémy – Mgr. Lucie Dernerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lucie Dernerová

Diplomová práce

Pacient a lékař. Sociálně psychologické a právní problémy

Patient and Doctor. Socio-psychological and Legal Problems

Anotace: V úvodu této práce je vymezena oblast medicínského práva, jeho právních pramenů a zásad. Dále je dán prostor lékařské etice a vztahu pacienta a lékaře. Hlavní náplní jsou pak práva pacientů, rozbor jejich právní úpravy a také srovnání, jak je tato právní úprava aplikována v praxi. Podrobněji je rozebrána problematika informovaného souhlasu pacienta. Cílem této práce je také vymezení sociálně psychologických a právních problémů v oblasti lékařského práva v kontextu lékařské etiky a námětů na jejich řešení.

Abstract: At the beginning of this thesis is defined the area of medical law, legal sources and principles. Furthermore, the place is given to medical ethics and relationship of doctor-patient. The main topics of this thesis are the patients´ rights, the analysis of the legal regulation and the comparison of this legal regulation being applied in practical life situations. The issue of informed consent is analyzed deeper in details. The purpose of this thesis is also the definition of social-psychological and legal problems in medical law in the context of medical ethics and suggestions for their solution.

Klíčová slova: práva pacientů, lékařská etika, lege artis, vztah lékaře a pacienta, informovaný souhlas, právo na informace o zdravotním stavu, mlčenlivost zdravotnických pracovníků, zdravotnická dokumentace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz