Simona BOBKOVÁ

Bachelor's thesis

Hubený detail

Skinny detail
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá anorexií jako takovou. Jedná se zde především o upozornění na nemoc, pozastavení se nad závažností celkového onemocnění, pohled na krásu a ošklivost jako takovou.
Abstract:
This bachelor thesis concerns anorexia as such. There is information about suspicion of illness, pause over the severity of the illness, a look at beauty and ugliness as such.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2020
  • Vedúci: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOBKOVÁ, Simona. Hubený detail. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / odbor:
Specialization - Pedagogy / 3-vkz-vv-14