Bc. Jan Procházka

Diplomová práce

Forma a dopad předvolebních kampaní v České republice a vybraných demokratických státech v letech 2006-2010

Form and impact of electoral campaigns in the Czech Republic and selected democratic states in 2006 - 2010 period
Anotace:
Tato závěrečné práce se zabývá předvolebními kampaněmi a problematikou politického marketingu. Teoretická část pojednává o volebních kampaních a politických stranách, které tyto kampaně vytvářejí. Popisuje také financování těchto kampaní a na závěr teoretické části jsou zmíněny pozitiva a negativa kampaní. V části praktické jsou v práci popsány čtyři předvolební kampaně: volební kampaně do Poslanecké …více
Abstract:
This thesis deals with the issues of electoral campaigning and political marketing. The theoretical part deals with election campaigns and political parties, which create the campaigns. It also describes the financing of these campaigns and as a conclusion of the theoretical part there are mentioned campaigns’ pros and cons. In the practical part there are four election campaigns described: the campaign …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Balcar
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní