Bc. Tereza Havlíčková

Diplomová práce

Zavádění nového produktu na trh firmou Wilo

Launch of a new Wilo product into the market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zavedením čerpadla Wilo Stratos PICO firmou Wilo. Podrobně se zaměřuje na veškeré nezbytné činnosti s tím spojené a to od počáteční situační analýzy, přes umisťování produktů až po samotnou marketingovou komunikaci se zákazníky. Na následujících stranách se budeme tedy věnovat problematice vnitřního, blízkého i vzdáleného prostředí, následně objasníme specifika trhů B2B, na …více
Abstract:
The thesis describes the launch of a new product Wilo Stratos PICO into the market. Special attention is focused on all necessary related activities from the initial situational analysis through product placement through to the marketing communication with customers. On the following pages we will therefore address the issue of internal near and distant environment, then we explain the specifics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace