Bc. Kristýna Poláchová

Bakalářská práce

Pojetí a konstrukce rasy v Brazílii

Understanding and construction of race in Brazil
Anotace:
Cílem této fenomenologické analýzy zaměřující se na chápání rasy a etnicity v brazilském prostředí bylo odpovědět si otázku jakým způsobem je v Brazílii rasa vnímána a zároveň konstruována. K tomuto účelu bylo využito dostupných sociologických literárních zdrojů, ve své převaze v anglickém a portugalském jazyce, vztahujících se k danému tématu. Hlavními faktory, které v průběhu historie přispívali …více
Abstract:
The study is aiming to understand the racial diversity as well as ethnicity in the Brazil environment. The goal of this investigation is to answer the questions how people in Brazil perceive this issue and also how the race and ethnicity are developing. Available resources have been used for this purpose, preferably in English and Portuguese language. The main element of racial evolving in Brazil was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma