Bc. Pavla Truksová

Bakalářská práce

Analýza projektovaného kurikula předškolního vzdělávání v Andalusii

Analysis of the Projected Curriculum for Preschool Education in Andalusia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou projektovaného kurikula pro předškolní vzdělávání v Andalusii. V teoretické části je uvedena stručná rešerše v oblasti výzkumu kurikula, je rozebrána problematika teorie kurikula a oblasti předškolního vzdělávání. V metodické části je popsán cíl práce a jednotlivé fáze pracovního postupu. Ve výsledkové části jsou uvedeny pomocné analýzy, kterými je stručná charakteristika …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze projected curriculum for pre-school education in Andalusia. In theoretical part there is a short overview concerning the field of curriculum research and also a detailed analysis of curriculum theory and of pre-school education. The methodological part contents the aim of the thesis and all the steps of the working process. In the part with results there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma