Bc. Veronika KOHOUTOVÁ

Diplomová práce

Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a společnost (dělitelnost přirozených čísel).

Interdisciplinary relationships at the level of the planned curriculum in the educational areas of Mathematics and its Applications and Man and the Society.
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je připravit sadu úloh z tematické oblasti číslo a proměnná, dělitelnost přirozených čísel, která by integrovala vybrané kurikulum ve vzdělávacích oblastech - Matematika a její aplikace, Člověk a společnost. Práce je rozdělena na dvě části. První část diplomové práce se zabývá teoretickým zpracováním daného téma. Druhá část obsahuje zpracované vybrané kurikulum (se zaměřením …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to make a collection of problems out of the thematic topic of number and variable, and divisibility of natural numbers which integrates the chosen curriculum in the educational area of Mathematics and its Applications and Man and the Society. The work is divided into two parts. The first part focuses on the theoretical background of the topic. The second, practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Veronika. Mezipředmětové vztahy na úrovni plánovaného kurikula ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a společnost (dělitelnost přirozených čísel).. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eej11x eej11x/2
2. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2017
Bulanova, L.
3. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.