Patrik Gurica

Bakalářská práce

Kontrola rozměrové stálosti hliníkových vík

Checking the Dimensional Stability of Aluminum Lids
Anotace:
Tato práce se zabývá kontrolou geometrických rozměrů hliníkových vík, pro následné statistické zhodnocení jejich stálosti, posouzení odchylek a vhodnosti pro montáž v sériové výrobě. Zaměřovat se bude na vstupní, výrobní a výstupní kontrolu. Dále pak na přípravky a měřící přístroje, zejména souřadnicový měřící stroj, a také vlivy určující rozměrovou stálost. V neposlední řadě na přesnosti měření a …více
Abstract:
This works deals with checking the geometric dimenions of aluminum lids, for subsequent statistical evaluation of their stability, assesment of deviations and suitability for assembly in series production. It will focus on input, production and output control. Then on preparations and measuring devices, especially the coordinate measuring machine , as well as influences determining dimensional stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milena Kubišová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gurica, Patrik. Kontrola rozměrové stálosti hliníkových vík. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe