Bc. Karolína Bánová

Bakalářská práce

Fundraising neziskové organizace

Fundraising of NPO
Anotace:
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice, konkrétně na právní formu spolku a občanského sdružení. Popisuje jejich strukturu a vlastnosti. Podrobněji je poté rozebráno financování nestátních neziskových organizací, jaké zdroje mohou neziskové organizace využívat a co tyto zdroje obnáší. Práce též popisuje základní informace o fundraisingu, jeho základní principy …více
Abstract:
The theoretical part of my bachelor thesis is focused on the non-profit sector in the Czech Republic, namely on the legal form of society and civic association. It describes their structure and properties. Afterwards, it provides more detailed financial analysis of NPO, it defines which funds can NPO´s use and what these funds consist of. The thesis also describes the basic information about fundraising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní