Markéta Neťuková

Bakalářská práce

Fundraising neziskového kulturního projektu Občanského sdružení Auto*Mat - s přihlédnutím k projektu Zažít město jinak

Fundraising in non-profit cultural project of civic association Auto*Mat - with focus on the project “Zažít město jinak”
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o fundraisingu neziskového kulturního projektu, tedy o možnostech získávání finančních a nefinančních zdrojů potřebných k realizaci kulturního projektu. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou neziskového sektoru, definicí pojmu fundraising, dále se práce věnuje zásadám a metodám fundraisingu a v neposlední řadě se také zabývá možnostmi financování neziskového sektoru …více
Abstract:
This thesis describes fundraising in non-profit cultural project, therefore describes possibilities in raising financial and non-financial resources needed for realization of cultural project. Theoretical part of this thesis explains characteristics of non-profit sector, describes concept of fundraising, deals with principles and methods of fundraising and last but not least describes possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42192