Theses 

Online marketing v oblasti kultury se zaměřením na muzejní instituce – Bc. Ester Březinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Bc. Ester Březinová

Diplomová práce

Online marketing v oblasti kultury se zaměřením na muzejní instituce

Online marketing in the cultural sector focusing on museum institutions

Anotace: Diplomová práce s názvem „Online marketing v oblasti kultury se zaměřením na muzejní instituce“ se zabývá využitím online marketingu v neziskových kulturních institucích. Úvod práce nejprve stručně charakterizuje nové přístupy v marketingu v porovnání s těmi tradičními, vysvětluje důležité pojmy a popisuje specifika marketingu v kultuře. Dále se práce věnuje již konkrétním nástrojům online marketingu vhodným pro využití v neziskovém kulturním sektoru – webovým stránkám, sociálním médiím a internetové reklamě. Následuje praktická část práce, která zkoumá využití online marketingu v Moravském zemském muzeu. Nejprve je provedena situační analýza, následně je zhodnoceno aktuální využití nástrojů online marketingu a závěrem jsou s pomocí dotazníkového šetření navržena možná zlepšení tohoto využití, zejména v oblasti sociálních médií.

Abstract: The master's thesis titled „Online marketing in the cultural sector focusing on museum institutions“ deals with the use of online marketing in non-profit cultural institutions. The introduction of the thesis briefly characterizes new approaches to marketing compared to the traditional ones, explains important concepts and describes specifics of marketing in cultural sector. The thesis also focuses on specific online marketing tools that are suitable for use in non-profit cultural sector – websites, social media and internet advertising. The following part of the thesis explores the use of online marketing of The Moravian Muzeum. At first, situation analysis is carried out, followed by the evaluation of the current use of online marketing tools. In conclusion, appropriate enhancements are suggested (especially in the field of social media) using a questionnaire survey.

Klíčová slova: online marketing, muzejní instituce, online advertising, museum institutions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz