Jana Sedláčková

Bakalářská práce

The role of women in the current labour market

The role of women in the current labour market
Abstract:
This paper focuses on the role of women in the current labour market. Its aim is to demonstrate their unequal position in the both Czech and English workplace and to show the main reasons causing such situations. It provides the reader with the historical development of women?s positions in European society mainly focusing on past events which were the most important for women to become economically …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na současné postavení žen na pracovním trhu. Jejím hlavním cílem je poukázat na nerovnoměrné zastoupení žen jak v České republice, tak ve Velké Británii a ukázat hlavní příčiny, které tuto situaci způsobují. Čtenáři je zde poskytnut náhled do historického vývoje utváření pozice ženy ve společnosti. Pozornost je věnována především těm historickým událostem, jenž představovaly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Jana. The role of women in the current labour market. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická